PUAM ALCÀSSER

Participa

La participació és l’eina principal i transversal que serà incorporada de manera integrada al llarg del procés i permetrà assolir amb èxit la definició del Pla Urbà d’Actuació Municipal.

El desenvolupament i aprovació del PUAM requereix del suport actiu de la ciutadania, parts interessades i agents clau del municipi. Un diàleg basat en el consens i en processos de participació pública resulten clau per a l’anàlisi del conjunt dels problemes, la identificació d’objectius i metes, i el disseny del Pla amb unes mesures que siguen àmpliament acceptades per tota la ciutadania.

PUAM ALCÀSSER

Participa

La participació és l’eina principal i transversal que serà incorporada de manera integrada al llarg del procés i permetrà assolir amb èxit la definició del Pla Urbà d’Actuació Municipal.

El desarrollo y aprobación del PUAM requiere del apoyo activo de la ciudadanía, partes interesadas y agentes clave del municipio. Un diálogo basado en el consenso y en procesos de participación pública resultan clave para el análisis del conjunto de los problemas, la identificación de objetivos y metas, y el diseño del Plan cuyas medidas propuestas sean ampliamente aceptadas por toda la ciudadanía.

PUAM ALCÀSSER

Participa

La participació és l’eina principal i transversal que serà incorporada de manera integrada al llarg del procés i permetrà assolir amb èxit la definició del Pla Urbà d’Actuació Municipal.

El desenvolupament i aprovació del PUAM requereix del suport actiu de la ciutadania, parts interessades i agents clau del municipi. Un diàleg basat en el consens i en processos de participació pública resulten clau per a l’anàlisi del conjunt dels problemes, la identificació d’objectius i metes, i el disseny del Pla amb unes mesures que siguen àmpliament acceptades per tota la ciutadania.

VÍES DE PARTICIPACIÓ

Grups de treball

Enquestes de Participació Ciutadana

VIES DE PARTICIPACIÓ

Grups de treball

Enquestes de Participació Ciutadana

VIES DE PARTICIPACIÓ

Grups de Treball

Enquestes de Participació Ciutadana

Enquestes

Tancades:

Identificació de reptes actuals i futurs d'Alcàsser

Actives:

Priorització de línies d'actuació

Enquestes

Tancades:

Identificació de reptes actuals i futurs d'Alcàsser

Actives:

Priorització de línies d'actuació

Enquestes

Tancades:

Identificació de reptes actuals i futurs d'Alcàsser

Actives:

Priorització de línies d'actuació