¿Què és?

PUAM ALCÀSSER

L’elaboració del Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) constitueix un procés de caràcter estratègic local que establirà i definirà les línies d’actuació del Municipi, amb la finalitat d’incorporar els objectius establits per l’Agenda 2030 en el marc del compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i les prioritats futures respecte a obres i serveis en l’agenda urbana municipal. Tot això, servirà per a avançar en el disseny d´un municipi més habitable, just, inclusiu, saludable, intel·ligent i sostenible, que són en definitiva els grans objectius de la planificació estratègica urbana de la UE per a la dècada 20-30.

Què és?

PUAM ALCÀSSER

L’elaboració del Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) constitueix un procés de caràcter estratègic local que establirà i definirà les línies d’actuació del Municipi, amb la finalitat d’incorporar els objectius establits per l’Agenda 2030 en el marc del compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i les prioritats futures respecte a obres i serveis en l’agenda urbana municipal. Tot això, servirà per a avançar en el disseny d´un municipi més habitable, just, inclusiu, saludable, intel·ligent i sostenible, que són en definitiva els grans objectius de la planificació estratègica urbana de la UE per a la dècada 20-30.

¿Què és?

PUAM ALCÀSSER

L’elaboració del Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) constitueix un procés de caràcter estratègic local que establirà i definirà les línies d’actuació del Municipi, amb la finalitat d’incorporar els objectius establits per l’Agenda 2030 en el marc del compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i les prioritats futures respecte a obres i serveis en l’agenda urbana municipal. Tot això, servirà per a avançar en el disseny d´un municipi més habitable, just, inclusiu, saludable, intel·ligent i sostenible, que són en definitiva els grans objectius de la planificació estratègica urbana de la UE per a la dècada 20-30.

Objectius del PUAM

Objectius del PUAM

Dotar al municipi d'una planificació estratègica que incorpore els objectius establits per l'Agenda 2030 en el marc del compliment dels ODS.

Disposar d'un full de ruta d'actuacions en l'àmbit municipal, participada amb la ciutadania i els agents socials, que permeta integrar les prioritats futures respecte a obres i serveis en l'agenda urbana municipal.

Facilitar l'accés del municipi a convocatòries d'ajudes en l'àmbit provincial, estatal i europeu.

Dotar al municipi d'una planificació estratègica que incorpore els objectius establits per l'Agenda 2030 en el marc del compliment dels ODS.

Disposar d'un full de ruta d'actuacions en l'àmbit municipal, participada amb la ciutadania i els agents socials, que permeta integrar les prioritats futures respecte a obres i serveis en l'agenda urbana municipal.

Facilitar l'accés del municipi a convocatòries d'ajudes en l'àmbit provincial, estatal i europeu.